tirsdag den 28. april 2015

Charlotte Kaae's 6 råd til at få strikkeprojekter af pindene

Lidt for mange projekter på pindene?

Er det noget du kan nikke genkendende til, er dette et blogindlæg for dig. 

I mit arbejde med håndstrik, er det kun naturligt at jeg har en del projekter på pindene, men der skal altså også komme noget af pindene i samme omfang som nye projekter sættes i gang.

Her giver jeg dig mine 6 bedste råd til hvordan du får færdiggjort nogle af dine projekter.
Inddel dine strikketøjer i kategorier, således at du kan passe dem ind under mine 6 kategorier. Lad ikke kategorierne låse dig fast, måske er det om eftermiddagen, når du kommer fra job du nyder et god strikketøj og ikke tideligt om morgenen. Det kan naturligvis også være kategorier du selv finder på, men noget der giver dig en struktur over dit strikkearbejde, uden at det giver stress.

1) Monterings mandag

Alt hvad der skal monteres gemmer jeg til mandag, her har jeg sat tid af til montering, altså at sy sammen, hæfte ender osv.

2) Morgen strik - en god start på dagen
Da jeg arbejdede som lærer stod jeg op en hel time før end hvad der var nødvendigt for at nå at få morgenmad, bade og ellers gøre mig klar... Ganske enkelt for at sidde i ro og mag med mit favorit strikketøj. Nå hvor jeg arbejder med strik, står jeg ikke tideligt op for at strikke, men hver morgen starter stadig med en god kop kaffe eller te og mit favoritstrikketøj.

3) På farten
På farten strikketøj, er et lille og overskueligt projekt, som du let kan tage med dig i tasken. For mig er det oftes huer, vanter, sokker, ærmer osv. Det er også de projekter jeg tager med mig, når jeg skal i strikkecafe eller på besøg hos venner og familie. Det er strikketøjer, hvor man ikke skal koncentrere sig så meget til.

4) Aften strik - få ro på
Det strik jeg finder frem om aftenen, skal gøre det samme for mig som en god bog, altså rykke lidt i min hjerne, men ikke så meget at det giver mig grå hår. Her kan det være et mønster, der kræver din opmærksomhed, eller bare noget hvor du tæller og følger en god rytme... Du kender det " 3 r, slå om pinden, 2 r sm, 4 r" osv

5) TV strik 
Her gør det samme sig gældende som ved på farten strikketøjet, her er bare plads til at arbejdet er lidt større. Hvis du som mig, nyder gode serier, der kræver at man følger med er det vigtigt at du ikke skal tænke alt for meget.... Glatstrik og ret-riller egner sig fantastisk til tv strik. Ser du tv men følger ikke rigtig med (læs manden har valgt noget kedeligt)... Så læs under aftenstrik.

6) Weekendstrik - tid til fordybelse og forkælelse
Før i tiden satte jeg flere timer af til bare at sidde og strikke, når weekenden endelig kom. Det var her jeg strikkede på de mest komplicerede produkter. Jeg nyder stadig at forkæle mig selv med et lækkert strikketøj i mine weekends, ofte er det noget til mig selv, eller til gaver.

Short in English
Too many projects on the needles?

Is a something you can recognize, this is a blogpost for you.

In my work with hand knits, it is only natural that I have a few projects on the needles, but I also must cast of some projects, to the same extent as new projects are launched.

Here I give you my 6 best advice on how to complete some of your projects.
Divide your knitting in to categories so that you can fit them under my 6 toppic's. Do not let the categories lock you, maybe it's the afternoon when you come from the job you enjoy a good knitting and not in the early morning time.

1) Finishing friday
All that is ready for finish I save to Friday, here I have set time for installation, ie to sew together, staple ends etc.

2) Morning knit - a good start 
When I worked as a teacher I got up an hour before than what was necessary to have breakfast, bathe and otherwise make myself clear ... Quite simply to sit in the comfort of my favorite knitting. Now I work with knits, I do not get up early up to knit, but every morning still starts with a good cup of coffee or tea and my favorit knitting.

3) On the Go
On the go knitting, is a small and simple project that you can easily take with you in your bag. For me it is most often hats, mittens, socks, sleeves, etc. It is also the projects I take with me when I need to knitting cafe or visiting friends and family. The knitting that you do not have to concentrate so much doing.

4) Evening knits -  get calm
The knitting I'm taking out in the evening, has  to do the same for me as a good book, that is,  naking my brain buzz, but not so much that it gives me gray hair. Here it may be a pattern that needs your attention, or just something where you count and follow a good rhythm ... You know it "K3, yo, K2 tog, K4" etc.

5) TV knits
Here go's the same as the on the road knits, here you just  got more space and can handle bigger projects. If you are like me, enjoy good series that requires that you follow, it is important that you do not have to think too much .... Stockinette and gatherstitch are great for TV knitting. If you watch TV but has not really with (read your hubby chose something boring) ... Read under evning knits...

6) Weekend Knits - time for reflection and self indulge

In the past I put more hours for just sitting and knitting, when the weekend finally came. It was then I knitted the most complex knits. I still enjoy to indulge myself with a delicious piece of knitting in my weekends, often it is something for myself, or for gifts.

9 kommentarer:

 1. Det er det sjoveste indlæg længe!
  Troede kun det var mig der havde forskellige strik til forskellige tidspunker.
  Vil prøve at stå tidligere op! Det lyder egentlig tiltalende! Inden larmen af 3 unger vækker én. måske kan jeg nå at smide en bolle i ovnen samtidig.
  En ting at tilføje på: on the go strik: Det er også, at det gerne må være noget forståeligt strik. Eller noget man næsten, kan se hvad er. Da jeg stadig synes, man får en bunke spørgsmål, når man hiver pindene op af tasken. Og er det for et kompliceret projekt - kan det være svært at forstå for tilkiggere:)

  SvarSlet
  Svar
  1. Ah ja, en sok, det kan de se hvad er... Det er sjovt som man kommer i snak når man strikker ikke. Faktisk oplever jeg at ældre damer trækker deres strikketøj op af tasken med følgende udsagn "nå så du strikker, så kan jeg vel også tage mit frem"... Men du har jo en lang tur d. 9. mon ikke du får strikket en halv trøje på vejen?

   Slet
 2. Et herlig innlegg. Og jeg har det på samme måten.
  Jeg står også tidligere opp, så jeg kan nyte kaffen og strikketøyet mens jeg hører på radioen. Det er så godt å starte dagen slik.
  Skal noe monteres, setter jeg over kaffen, og lager en hyggestund av det. Så blir jo prosjektet ferdig, så man kan bruke det man har strikket. OG et nytt kan startes opp........men , jeg starter alltid noe opp før et annet er ferdig, så slipper jeg å bli rastløs.

  SvarSlet
  Svar
  1. Smiler ja på en eller anden måde skal der bare kaffe eller te til, og et godt hjørne i stuen, så sidder man bare bedst med sit strikketøj og har det SÅ dejligt :-)

   Slet
 3. Sådan gør jeg også - mine kategorier hedder ikke helt det samme - men fungerer på samme måde :-)
  Derfor har jeg også altid en del projekter i gang ad gangen :-)

  SvarSlet
  Svar
  1. Mon ikke de fleste af os har det. Hvad er dine kategorier?

   Slet
  2. Jeg skrev et indlæg om det sidste år: http://madamsand.blogspot.dk/2014/05/nyt-projekt-en-isager-trje.html

   Slet
 4. Det jag tar till mig är att ha en speciell dag för montering. Jag har också en speciell dag för UFOs. /Efwa

  SvarSlet
  Svar
  1. God ide til en fast dag til de der UFOs der bare har ligget i kurven rigtig længe... Tit er det jo fordi man har fundet noget der er mere spænden, eller fordi man er kørt fast... Jeg har selv sådan et strikketøj der er MANGE år gammelt. En cardigan til Michael, den var bare for kedelig at strikke.

   Slet

Jeg håber du har nydt indlægget. 1000 tak for din kommentar.