torsdag den 30. april 2015

Højdepunkter 2015 April


Pyh, så kom der mere ro på. April har være en stille og rolig måned, hvor jeg har kunne trække vejere ind i mellem projekterne.

Det er faktisk blevet til en del "ego-strik", altså strik der bare er til mig og som ikke er arbejde. Jeg har fået strikket mig et simpelt sjal af smukke garner fra lageret... Du ved, den type garner, hvor man bare lige må købe et nøgle... fordi det er så pænt. Læs mere om mit sjal her

Men det stopper altså ikke der med "ego-strikken"
Filcolana sender altid de nye garner og nye farver ud. Arwetta ekstra fin merino, har fået nyt navn Anina (så man ikke forveksler det med Arwetta classic, der jo indeholder nylon).  

Tilbage til sagen, jeg modtog garnet til påske, og tænkte straks, det er det mest fantastiske påskeæg jeg har fået i år, der må strikkes! 

Der blev hurtigt slået op til en sommertop - Zig-zaggerne spredte glæde på Instagram (jeg laver dem lidt anderledes end de fleste. Derfor måtte jeg naturligvis lave en hurtig "sådan gør du" til mit mønster, som du finder lige her.

Strikkefestival på Færøerne - Bindifestival
Noget jeg havde glædet mig til i flere måneder og som der bestemt var en af de store oplevelser i mit strikkeliv. Jeg anbefaler varmt at deltage, hvis det bliver slået op igen. Læs om min søde værtsdame Magna her, og og resten af oplevelsen lige her.

Kunde love
Jeg bliver så glad når jeg ser mine opskrifter og kit's strikket op, da Mia delte dette billede på FB og IG, blev jeg så glad, for se bare hvor dejlig hun ser ud!
Jeg har naturligvis skrevet om tørklædet og Mia, det kan du læse mere om her.

Jeg elsker at se hvad du får ud af mine opskrifter og kits, jeg opfordre derfor til at du deler dine kreationer på min Facebook side slå det gerne op på væggen. Eller del på Instagram med #bykaae og navnet på opskriften. Du kan altid @bykaae, så er det helt sikkert at jeg ser den med det samme :-)

Min youtube kanal
Jeg har taget mod til mig, og har startet en række videoer op der handler om farver. Alt er lavet hjemme i køkkenet, og med min smartphone, der er ikke redigeret, jeg har intet fancy udstyr... bare mig og min smartphone... Kvaliteten er derefter, men jeg håber bestemt at du kan lide dem, og bliver inspireret til at begynde på et vidunderligt farveeventyr med dit strik.  Se alle videoer her.

Har du ønsker til hvad jeg skal lave små korte videoer om (2-6 min) så skriv dem i kommentarfeltet.

Designs
I April har jeg arbejde på designs til
Kreativ strik og Alt om Håndarbejdes store julemagasin 2015, du kan godt glæde dig, det er fine ting.
Så fik jeg en designopgave for Hjelholts uldspinderi, den kan du læse om her
Og endnu en opgave fra Karen Noe, som du kan læse om her

Farvel April og hej Maj - jeg er så klar til sommer, er du?


Short in English
Phew, then it calmed down. April has to be a quiet month, where I could breath between projects.

There has actually been quit a bit of "ego-knitting" this month, knit that just for me and no working. I have had knitted me a simple shawl of beautiful yarns from the store ... You know, the type of yarns where you just have to buy a key ... because it is so nicely. 

More "ego-knit"
Filcolana always sends the new yarns and new colors. Arwetta extra fine merino, has been renamed Anina (so not to confuse it with Arwetta classic that contains nylon).

Back to the point, I received the yarn for Easter, and immediately thought, this is the most amazing Easter eggs I have had in years, what to knit?

I cast on for a summer top - Zig-zags spread joy on Instagram (I make them a little differently than most). Therefore I  obviously had to make a quick "how-to" my pattern, which you can find right here.

Knitting Festival in the Faroe Islands - Bindi Festival
Something I had been looking forward to for months and there certainly was one of the great experiences of my knittinglife. I heartily recommend to participate if it is beaten up again. Read about my sweet host lady Magna here and the rest of the experience here.

customer love
I get so happy when I see my recipes and kit's knitted up as Mia shared a photo on FB and IG, I was so happy to see just how lovely she looks!
Naturally, I have written about the scarf and Mia, you can read more about here.

I love to see what you get out of my recipes and kits, I urge therefore that you share your creations on my Facebook page look it like on the wall. Or share on Instagram with #bykaae and the name of the recipe. You can always @bykaae, then surely I see it immediately :-)

My youtube channel
taking the courage, and have started a series of videos  about  colors (in danish). Everything is made at home in the kitchen, and with my smartphone and are not edited, I have no fancy equipment ... just me and my smartphone ..., but I hope that you like them and get some out of them, just watchin me playong with colours... get inspired to begin a wonderful color adventure with your knitting. See all videos here.


Designs
In April, I work on designs
Kreativ stri and Alt om håndarbejdes big Christmas magazine for 2015, you can look forward to it, it's great stuff.
I got a design task for Hjelholts wool mill, it can read about here
And another task from Karen Noe, which you can read about here


Goodbye April and hi May - I am so ready for summer, are you?