onsdag den 10. juni 2015

Charlotte Kaae's sommer blogliste


Det er ingen nyhed, om sommeren strikker vi mindre end vi gør i vinterhalvåret. Men tørstrik det bliver det aldrig for varmt til. 

Hen over sommeren vil jeg præsentere dig for en række blogs som jeg selv er rigtig glad for at læse.

Den første er en Svensk blogger, nemlig min gode ven Ivar Asplund, der holder til i Stockholm. Hans blog Asplund knits, er på englelsk. Ivars blog er en jurnal over hans møde med strik, opskrifter, garner. I og med at Ivar er en super dygtig strikker og underviser, formidler han sit møde på en sådan måde at jeg får lyst til at strikke alt hvad han går i gang med. 
Min favorit blandt hans blogpost i år er Leading Ladies, en post om 2 skønne trøjer, en Falkenberg og en Starmore model, de to meget forskellige designere tænder noget forskelligt i Ivar, kan ham modstå fristelsen og prøve at ændre eller tilpasse noget i en Falkenberg model (ja jeg turde ikke gøre det)..?
Og så er der ingen tvivl, Ivar er en mester i tvebinding, jeg kan kun drømme om at have den tålmodighed det håndværk kræver... Heldigvis kan jeg tørstrikke tvebinding, og der får jeg meget mere fra hånden, end hvis jeg selv skulle prøve kræfter med teknikken.

Ivar blogger regelmæssigt mellem 1 og 4 gange om måneden, så det er ikke en blog der kommer til at tage al din tid... Med mindre du som jeg går i gang med et emne i hans lables, så kan man ikke stoppe igen. 

In English
It is no news in the summer we knit less than we do in the winter. But for dry-knitting (I dont know if the term is translatable and make sense) it is never too hot.

Over the summer, I will introduce you to a number of blogs which I am really happy to read.

The first is a Swedish blogger, my good friend Ivar Asplund, who is based in Stockholm. His blog Asplund knits, is in english. Ivars blog is a Jurnal of his meeting with knitting, patterns, yarns. Given that Ivar's a super talented knitter and teacher, he conveys his meeting in such a way that I get the urge to knit everything he cast on.
My favorite among his blog post this year's Leading Ladies, a post on 2 beautiful sweaters, one Falkenberg and a Starmore model, the two very different designers turn something different in Ivar, can he resist the temptation and try to change or adjust something in Falkenberg model (yes I dare not do it) ..?
And then there is no doubt, Ivar is a master of twinding, I can only dream of having the patience it requires craftsmanship ... Fortunately, I can do some"dry twinding" on Ivars blog and I get much more done than if I had to try forces with the technique.

Ivar is blogging regularly between 1 and 4 times a month, it's not a blog that's going to take all your time ... Unless you as I begin with a topic in his labels, then you can not stop again.