fredag den 22. maj 2015

Farvesnak med Charlotte Kaae - Splitkomplementærefarver


Jo flere "værktøjer" du har i din mentale værktøjskasse til at arbejde med farver, jo lettere bliver det for dig at arbejde med mange farver.

Et af de "værktøjer" er;
S P L I T K O M P L E M E M T Æ R E F A R V E R et "værktøj" der ligger tæt på komplementærfarver. For at arbejde med splitkomplementærefarver må du have kendskab til komplementærfarverne, du bygger altså oven på kendt viden og udvider nu din farve horisont. I denne serie der handler om at strikke med farver, får du en masse farveteori, glem derfor ikke at se de tidligere blogpost om farver.

Ved brugen af komplementærfarver får du et meget dramatisk og ekspressivt udtryk i dit farvebrug, hvis du vil tone det en grad ned, men stadig have godt knald på farverne, er det de splitkomplementærefarver du skal arbejde med - altså de farver der ligger lige ved siden af komplementærfarven. 

Short in English
The more "tools" you have in your mental toolbox to work with colours, the easier it becomes for you to work with many colours.

One of the "tools" are;
S P L I T  C O M P L E M E N T A R Y  C O U L O U R S  a "tool" that is close to complementary colours. To work with split complementary colours you must have knowledge of complementary colours, you build knowledge on top of existing knowledge and now extends your colour horizon. In this series is all about knitting with color, you get a lot of colour theory, dont forget to see the previous blog post about colours.

By the use of complementary colours, you get a very dramatic and expressive use of color if you want to tone it down a degree, but still keep the colouring tens - it is the split complementary colours you want to work with - the colours that are right next to the complementary color.Igen i dag arbejder jeg med det 12 farvet farvehjul, og bruger farverne; rød, rød orange, orange, gul orange, gul, grøn gul, grøn, blå grøn,  blå, blå violet, violet,  rød violet.    

Når du kikker på en farve og vil finde splitkomplementæren til denne. 
  • Kikker du først på, hvilken farver der ligger lige over for. 
  • Derefter kikker du efter hvilke farver der ligger på hver side af denne. 
  • Der har du de splitkomplementærefarver. 

Ofte ser vi blot en af de splitkomplementærefarver når vi ser på farvesammensætninger. En vi kender rigtig godt er den grønne og rød violette, en anden populær kombination er rød og blå grøn. Min favorit er grøn og rød orange. Hvilken er din?

En kombination, jeg gerne vil arbejde med hvor jeg bruger alle 3 farver, er orange, blå violet og blå grøn, i alle toner - så jeg kan lave fine farveforløb. Jeg tror det vil blive super fint og friskt. Men helt hvordan ved jeg ikke endnu. 

Du kan let udvide din cirkel og lave flere lag af farver, fra de lyse, til de klare over i de mørke og de melerede. I næste uge går jeg i dybden med toner, valør og mætning - glæd dig.

Short in English
Again today I work with the 12 coloured color wheel, and uses colours; red, red orange, orange, yellow orange, yellow, green yellow, green, teal, blue, blue violet, violet, purple.

When you look at a colour and will find split complementary to this.

  • You first have to look at the colour that are directly opposite.
  • Then you look for what colours  that are on either side of this.
  • There you have the split complementary colours,


Often we see just one of the split complementary colours when we look at colour schemes. One we know very well the green and red violet, another popular combination is red and teal. My favorite is the green and red orange. What's yours?

A combination, I would like to work with where I use all 3 colours are orange, blue, purple and blue green, in all tones - so I can make fine color gradients. I think it will be super fine and fresh

You can easily expand your circle and make several layers of colours, from bright, to the clear into the dark and mottled.Jeg har lavet 6 korte videoer hvor jeg kommer omkring  de splitkomplementærefarver på en let tilgængelig måde. Du kan se dem alle i streg, eller du kan udvælge dine favoritfarver. 

Short in English
I have made six short videos where I come around the split complementary colours in an easy way. You can see them all at once, or you can pick out your favorite colour. (in danish)...Gul - YellowOrange - OrangeRød - RedViolet - VioletBlå - Blue


Grøn - Green


Jeg håber du finder min farvesnak nyttig og får mod på at strikke med mange farver - rigtig god strikkelyst og god weekend.

I hope you finde some use in this blogpost - have a fun weekend knitting on.