onsdag den 17. juni 2015

4 x strik der gør mig glad


Noget af det jeg elsker ved mit strikkehold hver den 1. mandag i måneden hos Sommerfuglen, er "pralerunden" der hvor vi stolte viser vores strik frem. Det er så befriende og skønt at det i det forum er helt ok at være rigtig glad for det man har strikket, og at alle er super anderkendende i forhold til de produkter der vises frem, der er ingen negative kommentarer, men selvfølgelig en masse gode tips, hvis man efterlyser andre måder at gøre noget på, eller hjælp hvis man er gået i stå. Det er den slags strik jeg elsker, der hvor der er plads til alle og vi er positive stemte.

Efter at jeg for alvor er kommet på Facebook med min Bykaae side, er jeg også begyndt at læse mange sider om strik, mange gør mig glade, men hold nu op, jeg bliver også rigtig trist... Der sidder nemlig alt for mange sure damer der ude bag deres computerskærm og skriver tarvelige og grimme beskeder til folk der viser deres strik frem. Hvorfor er det at nogen mener de har ret til at skrive præcis som de vil, bare fordi de kan? 

Min mission her hen over sommeren er at holde fokus på det i strik der gør mig glad, og jeg opfordre dig til at gøre det samme. For på den måde at sprede en positiv energi til strikkerene der ude.

Her er 4 x strik der gør mig glad

1. at så mange har meldt sig til min strik i fællesskab

2. at jeg blev inviteret til Kolding til en fed KKiP dag

3. at Karen Noe har bestilt et farverigt design i smukt garn, og at min søde strikkedame Jette vil strikke modellen for mig

4. at Woolspire har budt på en sjov sommerleg, som vi snart deler med dig

Hvad gør dig glad i forhold til strik?


In English
One of the things I love about my knitting hold each the first Monday of the month at The Yarn shop Sommerfuglen is "Bragging Round" where we proudly show our knitting. It is so liberating that in that forum is quite ok to be really happy with what you've knit and everyone is super appreciative in relation to the products showcased there are no negative comments, of course a lot of good tips if you ask for other ways to do something, or help if you are stuck. It is the kind of knit I love, where there is room for everyone and we are positive abut the knitting.

After that I came on Facebook with my Bykaae page, I also started to read many pages and groups about knitting, many make me happy, but also be very sad ... There are too many angry ladies out there behind their computer screen that write tacky and ugly messages to people who show their knitting. Why does anyone thinks they have the right to write exactly as they please just because they can?

My mission here over the summer is to stay focused on the knit that makes me happy, and I encourage you to do the same. For on the way to spread positive energy to knit clean that out.

Here are 4 x knit that makes me happy

1. that so many have joined my knit together

2. I was invited to Kolding to a cool KKiP day

3. Karen Noe has ordered a colourful design in beautiful yarn, and to my sweet knit lady Jette will knit model for me

4. Woolspire has featured a fun summer game, as we will soon share with you

What makes you happy abut knitting?