torsdag den 11. juni 2015

5 gode morgenritualer til dig der strikker


En god start på dagen er altafgørende for hvordan resten af dagen bliver. Jeg har 5 små morgenritualer, der hver især er med til at min hverdag god.

1. Træningsprogram for hænderne
Den første er dette lille træningsprogram for mine hænder, der holder dem friske og klar til at strikke i mange timer. Programmet laver jeg hver morgen, nogle gange også flere gange om dagen.

2. Et Meditativt stykke strik
Ofte begynder jeg min strikkedag med et stykke meditativt strik, dette er også en af mine strategier til at få gjort ting færdige. For mig er et stykke meditativt strik, et strikketøj, hvor jeg ikke skal tænke alt for meget, men samtidig skal det også give mig en vis nydelse. For tiden er det farveprøver jeg nyder at strikke i den stille morgenstund.

3. Godmorgen Bloggere - godmorgen Facebook og Instagram
Mens Michael sætter kaffe over og laver morgenmad til os, nyder jeg små 20 minutter med min Ipad, hvor jeg enten læser blogposts fra mine favoritbloggere, ser min Facebookvæg og ser den skønne strøm af smukke billeder på Instagram.

4. Strikkeprøven
Skal jeg til og i gang med et nyt projekt, bruger jeg min morgen til at strikke prøver. Hvad end det er en glatstrikket prøve, en mere kompliceret prøve, eller om jeg blot skal prøve garn af. Se min vejledning til at strikke prøver i norsk mønsterstrik, der skal strikkes rund her.

5. Montering - ender der skal hæftes
Nogle morgener er jeg bare for træt til at kunne meget andet end at sidde helt stille med min kaffe. Jeg har fundet ud af at det faktisk også er den tid på dagen jeg holder mest af at hæfte ender.  For det meste splitsplejser jeg mine ender sammen, efter som det ikke er alt der egner sig til at blive splejset sker det jo at jeg har en del ender der skal hæftes.

Det var mine 5 gode morgenritualer med mit strik, det er bestemt ikke hver morgen at jeg gør alle 5 ting. Nr 1 og nr 3 står den på dagligt, om jeg så sidder med et ærme, strikker en prøve eller hæfter ender, det er meget forskelligt.

Hvor lang er min morgen tænker du nok - en lille time er svaret.

Hvordan starter din dag med strik?


Short in English
A good start is crucial to how the rest of the day is. I have five small morning rituals, each of which contributes to making my knitting life  a good life.

1. Training Programme for hands
The first one is that little training program for my hands that keep them fresh and ready to knit for many hours. The program I make every morning, sometimes several times a day.

2. A meditative piece knit
Often I begin my strikkedag with a piece of meditative knitting, this is also one of my strategies to get things done finished. For me, a piece of meditative knitting, a knitting when I did not have to think too much, but at the same time it should also give me some pleasure. Currently, the swatches I enjoy knitting in the morning.

3. Good morning bloggers - good morning Facebook and Instagram
while Michael makes coffee over and breakfast for us, I enjoy a small 20 minutes with my iPad where I either read blog posts from my favorite bloggers, watching my Facebookwall and see the beautiful stream of  pictures on Instagram.

4. Knitting swatches
When I need to start a new project, I spend my mornings  knitting swatches. Whether it is a plain knitted one ore a more complicated, or if I just have to try a new yarn.

5. Finishing - ends to be stapled
Some mornings I'm just too tired to do much more than sitting still with my coffee. I have found out that it actually is the time of day I enjoy of weaving in ends. For the most part I make a splitsplice when joining new yarn,  but it is not too suitable to all my knitting.

This was my 5 good morning rituals with my knitting, it's certainly not every morning that I do all five things. No. 1 and No. 3 stands on a daily basis, if I sit with a sleeve, knit a swatch or weaving ends, it is very different.

How long is my morning you ask - an hour is the answer.


How do you start your day with knitting?